[Напомняне] Пазарен сегмент “В рамките на деня” ще бъде недостъпен

13 September 2021 08:24

[Напомняне] Пазарен сегмент “В рамките на деня” ще бъде недостъпен на 13.09.2021 г. / Service break in Intraday Market system on 13.09.2021

Търговската система на пазарен сегмент “В рамките на деня” ще бъде недостъпна поради планово техническо прекъсване на 13.09.2021 г., в часовия интервал от 10:00 до 10:05ч. ЦEВ.

On 13/09/2021 , there will be a planned service break of Intraday market system and it will be unavailable for trading from 10:00 to 10:05h CET.