Operational message from Ibex

13 September 2021 08:24

[REMINDER] Пазарен сегмент В рамките на деня ще бъде недостъпен на 13.09.2021 / Service break in Intraday Market system on 13.09.2021

Търговската система на пазарен сегмент В рамките на деня ще бъде недостъпна поради планово техническо прекъсване на 13.09.2021, в часовия интервал от 10:00 до 10:05ч. ЦEВ.

On 13/09/2021 , there will be a planned service break of Intraday market system and it will be unavailable for trading from 10:00 to 10:05h CET.