Актуализиране на Инструкция №3 „Предоставяне на банкова гаранция“

Уважаеми търговски участници,

С настоящoто бихме желали да ви уведомим, че е извършена промяна в чл. 6 и чл. 7 на Инструкция №3 „Предоставяне на банкова гаранция“.  На уебсайта на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) можете да намерите актуализираната версия на Инструкция №3 „Предоставяне на банкова гаранция“.