БНЕБ Ден напред: Закъснение в публикуването на резултатите за пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 19.09.2021 г.

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден напред с ден на доставка 19.09.2021 г. ще бъдат публикувани със закъснение.