БНЕБ Ден напред: Резултати от пазарното обединение Ден напред

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 19.09.2021 е налична в търговската система и на уеб страницата на БНЕБ за пазарно обединение „Ден напред“.