БНЕБ Ден напред: Възможни затруднения при достъпа до електронната система за търговия

В интервала 14:00 – 14:15 ЦЕВ, на 20.09.2021 г., са възможни затруднения при достъпа до електронната система за търговия на сегмент “Ден напред”.