Комитетът на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) публикува първия брой на информационния си бюлетин

Информационният бюлетин съдържа приветствие от председателя на Комитета на НОПЕ и всяко тримесечие ще обобщава основните акценти от дейността на НОПЕ по отношение на пазарните обединения „Ден напред“ и „В рамките на деня“ и вътрешния пазар на електроенергия в Европа. В допълнение към обзора на най-важните събития, бюлетинът ще представя публикации и събития, свързани с дейността на НОПЕ.

Цялото съдържание на бюлетина е достъпно на следния линк на интернет страницата на Комитета на НОПЕ, където също може да се абонирате за бюлетина и актуални новини от Комитета на НОПЕ.