НАПОМНЯНЕ: Планово прекъсване на системата на 08.10.2021

Електронната система за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде недостъпна поради планово техническо прекъсване на 08.10.2021 г., в часовия интервал от 13:00 до 14:35 ч. ЦEВ. По време на прекъсването няма да бъде възможно въвеждане на оферти и сключване на сделки. Всички активни оферти в търговската система ще бъдат деактивирани.