Становище на организацията на европейските енергийни борси Europex във връзка с рязкото увеличаване на цените на енергията

Europex публикува свое становище, в което посочва като основни фактори за увеличаващите се цени на електроенергията и природния газ в ЕС и в световен мащаб повишеното търсене на енергия вследствие на икономическото възстановяване след пандемията Ковид-19, по-малкото съхранявани количества природен газ в Европа след необичайно студената и дълга зима, сравнително ниското прекъсваемо производство на електроенергия от ВЕИ и намалените ресурси за производство от ВЕЦ  през летния период.

Изразява се подкрепа за усилията на Европейската комисия да предложи пакет от мерки в помощ на уязвимите потребители и бизнеса, отговарящ на принципите на вътрешния пазар на енергия (свободно ценообразуване, основано на търсенето и предлагането, безпрепятствена трансгранична търговия между държавите членки и избягване на неподходяща пряка или непряка държавна помощ), който да позволи на държавите членки да предприемат действия координирано, без да се изкривява или вреди на ефективността на и ползите от интегрирания вътрешен енергиен пазар.

Акценти в становището още са конкуренцията на енергийните пазари като средство за ефективно разпределение на ресурсите и понижаване на разходите, отчитайки значението на ценовите сигнали от тези пазари, и разрешените за прилагане от законодателството на ЕС мерки в защита на потребителите (промени в данъчното облагане на енергията, социални мерки или незабавна помощ от държавния бюджет), които следва същевременно да запазят ползите от вътрешния пазар на енергия. Изтъква се наред с това необходимостта от предвидима, стабилна и хармонизирана регулаторна рамка на ниво ЕС.

Целия текст на становището може да прочетете тук.

БНЕБ ЕАД е пълноправен член на Europex от февруари 2016 г.