БНЕБ (В рамките на деня): Спиране на интерконекторите на MAVIR-TRANSELECTRICA

Уважаеми търговски участници,

Поради технически причини капацитети през интерконекторите между румънския преносен оператор TRANSELECTRICA и унгарския преносен оператор MAVIR, които са част от SIDC/XBID обединението, няма да бъдат предоставяни.