Закъснение с публикуването на клиринговите цени и търгувани обеми на уеб сайта на БНЕБ

Поради технически причини клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегмент “Ден напред” с ден на доставка 15.10.2021 г. ще бъдат публикувани със закъснение.