Operational message from Ibex

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден напред с ден на доставка 15.10.2021 г. ще бъдат публикувани със закъснение.