Спиране на интерконекторите на MAVIR

Поради технически причини капацитети през интерконекторите между унгарския преносен оператор MAVIR и преносните оператори на съседните на Унгария страни, които са част от SIDC/XBID обединението, няма да бъдат предоставяни.