Тестово пълно разделение на пазарите с реални пазарни участници/03 ноември 2021 г

БНЕБ съобщава, че на 03 ноември 2021 г., съвместно с всички номинирани пазарни и преносни оператори, които са част от обединението на сегмент „Ден напред“, ще се проведе тестова тръжна сесия с реални пазарни участници. Целта на тръжната сесия е всички участници да бъдат подготвени в случай на обявено пълно разделение на пазарите в реални условия. В подготовка, БНЕБ ще предложи симулация в тестовата среда на електронната система за търговия на пазарен сегмент „Ден напред“ (ЕСТ-ДН) в сряда, 03 ноември 2021 г. с ден на доставка четвъртък, 04 ноември 2021 г.

От всички пазарни участници, заявили участие в тестовата сесия за пълно разделение на пазарите, се изисква да участват на търговете в сянка (Shadow Auctions) и да извършват съответните дейности на база получените от БНЕБ тестови пазарни съобщения. Заявяването на желание за участие, в срок до 17:30 часа днес (20 октомври, 2021 г.), трябва да се изпрати под формата на електронно съобщение на имейл адрес: operations@ibex.bg с „Decoupling test“ в полето „Subject“.Тестови системи

В сряда, 03 ноември, БНЕБ ще проведе тръжна сесия за пазар “Ден напред” с ден на доставка 04 ноември. Тестовата среда ще бъде отворена за оферти от днес до крайния срок за подаване на оферти (вижте по-долу).

Срокове за теста на 03 ноември:
14:00 ЦЕВ           Краен срок за подаване на оферти
14:58 ЦЕВ           Публикуване на резултатите

Резултатите от CASS ще бъдат достъпни в тестовата среда на следващия ден.

Линкове към тестовите сайтове и достъп:
Тестови линк Ден напред: https://auctions.test.ibex.bg

Изисква се потребителско имe и парола за всеки участник. В случай, че нямате тестови акаунт, моля, свържете се с нас на operations@ibex.bg в срок до 25 октомври, за да създадем такъв. В допълнение, всеки търговски участник, заявил участие в тестовата сесия, следва да се регистрира за споменатите по-горе търгове в сянка, като изпрати електронно съобщение на имейл адрес – helpdesk@jao.eu.