Успех на уебинара по Годишния доклад съгласно Регламента CACM за 2020 г.

На 14 октомври 2021 г. Комитетът на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) проведе уебинар по Годишния доклад съгласно Регламента CACM за 2020 г. в сътрудничество с ENTSO-E. Тази година, освен представяне на Годишния доклад за 2020, се проведе и институционален панел, чиято цел бе да се насърчи отворена дискусия между експертите-панелисти и гост-лекторите относно бъдещите промени в енергийния пазар през следващите години. Сред участниците бяха Кристоф Жанс-Крю, ръководител  отдел „Електроенергетика“ в ACER; Леонардо Меус, заместник-директор на Florence School of Regulation; Клара Полети, председател на Съвета на регулаторите на ACER, и Питър Шеерер, вице-президент на Комитета по пазари към  ENTSO-E.

Представителите на НОПЕ отбелязаха основните акценти от главите от годишния доклад, посветени на единното свързване на пазарите „Ден напред“ (SDAC) и „В рамките на деня“ (SIDC), съдържащи общи данни за пазара, както и Доклада относно работата и наблюдението на пазара (Operation and the Monitoring Report) заедно с Доклада за надграждане функционалностите на системите (Scalability Report) и Доклада за научно-развойната дейност (R&D Report).

Заключителните думи бяха на Катарина Сиков-Магни от Европейската комисия, директор Енергиен преход и интеграция на енергийните системи, която подчерта в изказването си ролята на пазарните обединения като „основополагащ инструмент за постигане целите на Зелената сделка, тъй като способстват за осигуряването на достъпен модел за енергийния преход, гарантиращ оптимално разпределяне на електроенергията в ЕС в полза на потребителите“.

Пазарните обединения в Европа и структурата им съвсем не са причината за ценовия шок, пред който сме изправени в момента, а част от решението. Пазарните обединения са създадени в помощ на всички европейци за постигане на целите на икономиката по отношение на декарбонизацията. ” каза Рафаел Гомез-Елвира Гонзалез, председател на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия.

Годишният доклад съгласно Регламента CACM за 2020 г. е достъпен на сайта на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия.

За Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия:

Комитетът на номинираните оператори на пазарите на електроенергия подпомага сътрудничеството между НОПЕ по отношение на всички общоевропейски дейности необходими за ефективно и стабилно структуриране, внедряване и изпълнение на процесите, свързани с обединенията на пазарите „Ден напред“ и тези „В рамките на деня“. Представители на всички НОПЕ участват в Комитета на номинираните оператори на пазарите на електроенергия.

За допълнителна информация:

http://www.nemo-committee.eu/index