БНЕБ [В рамките на деня]: Възстановяване работата на интерконекторите на MAVIR-TEL

: Възстановяване работата на интерконекторите на MAVIR-TEL”]

Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между унгарския преносен оператор MAVIR и румънския преносен оператор TRANSELECTRICA, които са част от SIDC/XBID обединението, е разрешен.