Технически проблем с известяването на графици на пазарен сегмент „В рамките на деня“


Поради технически проблем, свързан с известяването на графици на пазарен сегмент „В рамките на деня“ към MMS системата на преносния оператор, към момента са подадени некоректни стойности в номинационните файлове с ден на доставка 22.10.2021 г.