БНЕБ (В рамките на деня): Възстановяване работата на интерконекторите ЕСО-TEL, MAVIR-TEL

Разпределението на капацитети между ECO и TRANSELECTRICA, MAVIR и TRANSELECTRICA на пазарен сегмент „В рамките на деня“ е възстановено.