България вече е напълно интегрирана към европейския пазар на електроенергия „Ден напред“ чрез границата с Румъния

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) започна днес успешно работа в условията на пазарно обединение на границата с Румъния като част от единния европейски пазар „Ден напред“, с първи ден на доставка 28 октомври 2021 г. Успешното обединение е резултат от тясното сътрудничество между българските и румънските борсови оператори и електроенергийни системни оператори, както и енергийните регулаторни органи на двете страни.

Чрез включването на българо-румънската граница регионът на Югоизточна Европа (ЮИЕ) вече е напълно интегриран към пазар „Ден напред“ в рамките на Европейския съюз.

На пазара „Ден напред“ днес за първи път бе имплицитно разпределен трансграничен капацитет между Румъния и България чрез алгоритъма Euphemia. Реализираното пазарно обединение позволява едновременно изчисляване на цени на електроенергията и трансгранични потоци в Европа. Ефективното използване на  енергийната система и трансграничните интерконектори в резултат на по-голяма координация между пазарите на енергия добавя стойност в полза на всички пазарни участници.

Интегрирането на границата между пазарните зони на България и Румъния към единния пазар „Ден напред“ е поредно значимо постижение в изпълнение на европейския целеви модел. Освен междусистемния електропровод между Гърция и Италия, пазарите „Ден напред“ в Гърция и България вече са свързани с европейския пазар и на север чрез българо-румънската граница.

За SDAC

Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) в ЕС разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите за електрически енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин ползите за всички участници на пазарите.

Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар за електрическа енергия “Ден напред“. Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърчава конкуренцията, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Допълнителна информация за SDAC:

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/