БНЕБ (В рамките на деня): Прекъсване на интерконектора MAVIR-TEL

Поради технически причини капацитети през интерконекторите между унгарския преносен оператор MAVIR и румънския преносен оператор TRANSELECTRICA, които са част от SIDC/XBID обединението, няма да бъдат предоставяни.

Due to technical reasons capacity between Hungarian TSO MAVIR and the Romanian TSO TRANSELECTRICA which are part SIDC/XBID coupling will not be allocated.