Статистически данни В рамките на деня са публикувани на Уебсайта

Статистическите данни от търговията на пазарен сегмент В рамките на деня за ден на доставка 31.10.2021, публикувани на уебсайта на БНЕБ, вече са коректни.