БНЕБ (Ден напред): Закъснение в публикуването на резултатите за „Ден напред“ за ден на доставка 09.11.2021 г.

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден напред с ден на доставка 09.11.2021 г. ще бъдат публикувани със закъснение.