БНЕБ (Ден напред): Резултати от пазарното обединение Ден напред

Информираме ви, че резултатите за пазарното обединение Ден напред са налични в системата за търговия и на уебстраницата на БНЕБ.