БНЕБ (В рамките на деня): Възстановяване работата на интерконекторите на MAVIR-TEL

Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между унгарския преносен оператор MAVIR и румънския преносен оператор TRANSELECTRICA, които са част от SIDC/XBID обединението, е разрешен.