БНЕБ (В рамките на деня): Възстановяване работата на интерконекторите между MAVIR – TEL и ESO-TEL


Разпределението на капацитети между Унгарският преносен оператор MAVIR и Румънският преносен оператор TRANSELECTRICA, Българският преносен оператор ESO и Румънският преносен оператор TRANSELECTRICA на пазарен сегмент В рамките на деня е възстановено.