БНЕБ (В рамките на деня): Наличие на технически проблем относно работата на ЕСТ на 03.12.2021 г.


Регистриран е технически проблем, свързан с функционирането на електронната система за търговия на сегмент В рамките на деня.