БНЕБ (В рамките на деня): Възстановяване работата на интерконекторите на MAVIR


Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между MAVIR и преносните оператори на съседните пазарни зони, е разрешен.