Предстоящи Коледни и Новогодишни празници – график на фактуриране и разплащане

Уважаеми търговски участници,

Във връзка предстоящите Коледни и Новогодишни празници, бихме желали да ви напомним, че предстои поредица от неработни дни. Припомняме, че съгласно Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия наличното обезпечение на търговските участници, възнамеряващи да реализират покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени, трябва да е по-голямо от общото задължение към оператора, както и че наличното обезпечение трябва да е по-голямо или равно на нетното генерирано задължение към оператора във всеки момент.

В тази връзка апелираме за своевременни действия от ваша страна, в случай на необходимост от актуализация на размера на наличното обезпечение и/или аванс.

Относно графика на фактуриране и разплащане по време на предстоящите празници, можете да се информирате от приложената по-долу таблица.