Актуализиране на стойността на дневния фактор

Уважаеми търговски участници,

С настоящето бихме желали да ви уведомим, че във връзка с предстоящите поредици от неработни дни по време на Коледните и Новогодишните празници, „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) актуализира стойността на дневния фактор, прилаган при изчисление на изискуемото обезпечение за пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ в следния ред:

  1. Стойността на дневния фактор, считано от 20.12.2021 г. ще бъде 3.
  2. Стойността на дневния фактор, считано от 04.01.2022 г. се намалява на 2

Стойността на другия рисков показател – риск параметъра (риск цена) остава непроменена.

На уебсайта на БНЕБ ЕАД можете да намерите актуализираните версии на Инструкция №4 „Метод на изчисление на изискуемо обезпечение“ и на калкулатора за изчисление на изискуемо обезпечение.

Актуализацията се извършва в съответствие с чл. 229 от Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ).