БНЕБ (В рамките на деня): Прекъсване на интерконектора MAVIR-TEL


Поради технически причини капацитети през интерконекторите между унгарския преносен оператор MAVIR и румънския преносен оператор TRANSELECTRICA, които са част от SIDC/XBID обединението, няма да бъдат предоставяни.