Презентация от работната среща на тема “Преминаване на 15-минутен сетълмент период и въвеждане на 15-минутни продукти на българо-румънска граница на пазарен сегмент „В рамките на деня“

Уважаеми търговски участници,

Във връзка с проведената на 15.12.2021 г., съвместно с ЕСО ЕАД, работна среща на тема “Преминаване на 15-минутен сетълмент период и въвеждане на 15-минутни продукти на българо-румънска граница на пазарен сегмент „В рамките на деня“ “, както и в резултат на проявения интерес, прилагаме за ваша информация презентацията, представена на събитието.

БНЕБ ЕАД ще продължи да предоставя актуална информация за напредъка по проекта, чиято подготовка за стартиране в реална работа е планирано да приключи през м. юни 2022 г.