Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 05.01.2022 г. Изтъргуваното количество е 88 838,40 MWh, със средна мощност 3 701,6 МW.