БНЕБ (Ден напред): Некоректни данни на уеб сайта на БНЕБ за пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 06.01.2022 г.

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегмент “Ден напред” с ден на доставка 06.01.2022 г. ще бъдат публикувани със закъснение.