Удължава се времето за номиниране на вътрешните графици до 18:30 ч.

Поради сериозна техническа грешка в търговската система на сегмент „Ден напред” на Nordpool по време на днешната тръжна сесия с ден на доставка 06.01.2022 г., при търгуваните количества на участниците с портфолиа в лева (BGN) е възможно да има отклонения от количествата,  произтичащи от подадените оферти при цените за съответните интервали. При констатиране на разминавания, моля да се свържете с нас на E-mail: office@ibex.bg

Търговските участници могат да номинират своите графици до 18:30 ч. българско време.