2-ри брой на информационния бюлетин на Комитета на номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ)

През първата седмица на новата 2022 г. Комитетът на НОПЕ публикува втория брой на информационния си бюлетин. Новият брой започва с приветствие от председателя на Комитета на НОПЕ, Рафаел Гонзалез, в което се обобщават предизвикателствата пред НОПЕ през изминалата 2021 г. и се очертават очакваните развития през 2022 г. Подобно на предишното издание, бюлетинът прави кратък преглед на събитията от последните месеци на 2021 г. (интегрирането на българо-румънската граница към единния европейски пазар „Ден напред“, уебинара по годишния доклад съгласно Регламента CACM и публикуването на агрегираните криви на НОПЕ за пазар „Ден напред“).

Наред с това се отправя поглед и към някои от предстоящите през първото тримесечие събития и проекти, които продължават своето развитие и през 2022 г. като проекта Core и проекта за договорености между повече от един НОПЕ на границите на Италия (IBWT MNA). Бюлетинът също така представя публикуваното на интернет страницата на Комитета на НОПЕ обществено обсъждане относно продуктите на пазар „В рамките на деня“. Обсъждането се провежда на всеки две години съгласно чл. 53.4 от Регламента CACM.

Цялото съдържание на бюлетина е достъпно на следния линк на интернет страницата на Комитета на НОПЕ.