Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 10.01.2022 г. Изтъргуваното количество е 90 629,20 MWh, със средна мощност 3 776,22 MW.