БНЕБ (Ден напред): Планово прекъсване на електронната система за търговия на 18.01.2022 г.


Електронната система за търговия на пазарен сегмент Ден напред ще бъде недостъпна поради планово техническо прекъсване от 19:30 ЦЕВ на 18.01.2022 г. до 21:30 ЦЕВ на 18.01.2022 г.