Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 18.01.2022 г. Изтъргуваното количество е 91243,9 MWh, със средна мощност 3 801,83 MW