Проектът Core: напредък на общите тестове и нова дата за стартиране на проекта

След обявеното през м. ноември 2021 година забавяне на проекта Core (Core FB MC, при който преносната способност се изчислява въз основа на потоците) страните, участващи в проекта, информират, че новата дата за стартиране на проекта е 20-ти април 2022 г. (с доставка на 21-ви април 2022 г.).

Първата фаза на общите регионални тестове (FIT tests), при която се тестват функционалностите на всички системи, е приключила успешно на 13 януари 2022 г., а тестовете на общите оперативни процедури (SIT tests) се очаква да продължат до края на февруари 2022 г.

Целият текст на прессъобщението е достъпен тук.