Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 11.02.2022 г. Изтъргуваното количество е 91 780,20 MWh, със средна мощност 3 824,18 MW