БНЕБ (В рамките на деня): Планово прекъсване на интерконектори на 11.02.2022 г.


Поради технически причини интерконекторите TEL-ESO/TEL-MAVIR ще бъдат затворени за периода от 11.02.2022 г. 17:00 ЦЕВ до последващо известие . През това време няма да има наличен капацитет.