Покана за уебинар, организиран от проекта Core

Страните, участващи в проекта Core (Core FB MC, при който преносната способност се изчислява въз основа на потоците), отправят покана към пазарните участници за участие в уебинар, на който ще бъдат представени промените в оперативните процеси.

Уебинарът ще се проведе на 23 март 2022 г. от 9:30 до 12:00 часа (ЦЕВ).

Проектът на програма и линкът за регистрация са достъпни тук.