Системата за регистриране на UMM е вече достъпна

Достъпът до системата за регистриране на важни за пазара съобщения (UMM) на интернет страницата на БНЕБ ЕАД е възстановен.