Техническо прекъсване на системата за регистриране на UMM

Системата за регистриране на важни за пазара съобщения (UMM) на интернет страницата на БНЕБ ЕАД не е достъпна по технически причини. Операторът ще уведоми допълнително при възстановяване работата на системата.