БНЕБ (В рамките на деня): Техническият проблем с показването на цените за пазар Ден напред и нетната позиция e разрешен


Tехническия проблем, свързан с визуализацията в колоната на цените на пазар Ден напред и нетните позиции е разрешен и съответно се визуализират в системата.