БНЕБ (Ден напред): Закъснение в публикуването на резултатите за пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 18.03.2022Г г.

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден напред с ден на доставка 18.03.2022 г. ще бъдат публикувани със закъснение.