БНЕБ (Ден напред): Налични резултати за пазар Ден напред в електронната система за търговия

Клиринговите цени и търгуваните обеми за ден на доставка 18.03.2022 г. са налични в електронната система за търговия.