БНЕБ (Ден напред): Планово прекъсване на електронната система за търговия на 24.03.2022 г.


Електронната система за търговия на пазарен сегмент Ден напред ще бъде недостъпна поради планово техническо прекъсване от 16:15 ЦЕВ на 24.03.2022 г. до 16:45 ЦЕВ на 24.03.2022 г.