Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 23.03.2022 г. Изтъргуваното количество е 92 638,20 MWh, със средна мощност 3 859,93 MW