Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 28.03.2022 г. Изтъргуваното количество е 93 047,20 MWh, със средна мощност 3 876,97 MW.