Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 29.03.2022 г. Изтъргуваното количество е 94 553,40 MWh, със средна мощност 3 939,73 MW.