БНЕБ (Ден напред): Коректни стойности в публикуваните данни в секция пазарно обединение Ден напред

Публикуваните стойности относно цени за ден на доставка 31.03.2022 на уеб страницата на БНЕБ за пазарно обединение Ден напред са коректни.